Segédmotoros kerékpár (“AM” kategória)

1-9649-scooter_hu_kymcok_meg_jobb_aron“AM” kategória fogalma

Nemzetközi kategória. Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

Az “AM” nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedély legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig (a vezetői engedély érvényességének lejártáig) jogosít állati erővel vont jármű hajtására, és a 16. életév betöltése után kerti traktor vezetésére is. 16 év betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

– a 14. éves életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
-írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
-írni, olvasni tud.

Vizsgadíjak

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont tájékoztatása szerint 2024. február 3-ától változnak a közlekedési vizsgadíjak, amelyek részletesen ITT érhetők el.

-Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga: 10.500 Ft
-Járműkezelési gyakorlati vizsga: 7.200 Ft
-Forgalmi gyakorlati vizsga: 7.200 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

-a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
-14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
-a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

-az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
-a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
-14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
-a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

-sikeres járműkezelési vizsgát tett;
-a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
-14 éves, és
-a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.