Tehergépkocsi (“C” kategória)

volvo_fh16_2013_kamion_as“C” kategória fogalma

Nemzetközi kategória. Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

 

Még milyen jármű vezetésére jogosít („C”)

A “C” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még “C1” alkategóriás gépkocsi, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

 

A tanfolyamra való felvétel feltételei (“C”)

Tanfolyamra az vehető fel, aki

– 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;

– 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;

– írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott

közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;

– legalább 8 osztályos bizonyítvánnyal rendelkezik.

– “B” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik

 

Vizsgadíjak (“C”)

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga: 4.600 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga: 4.600 Ft

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga: 4.600 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga: 4.400 Ft

Rutin gyakorlati vizsga: 3.500 Ft

Forgalmi gyakorlati vizsga: 11.000 Ft

 

A vizsgára bocsátás feltételei („C”)

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

– a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;

– 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és

– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

 

Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

– az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;

– a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;

– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

 

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

– 18 éves,

– a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;

– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

– a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

 

Kezdő vezetői engedély (“C”)

“C” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.