Adatvédelmi Tájékoztató

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete –az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – előírásai alapján

Adatkezelő, adatfeldolgozó:            Pelikán és Társa Kft.

Adószám: 14518232-1-13

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00077/2009

B/2020005279

Cégjegyzék szám: 13-09 124098

Elérhetőségei: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 11. www.pelikansuli.hu, info@pelikansuli.hu,

70/ 433 50 33

Tájékoztatjuk, hogy vezetői engedélyt szeretne szerezni, az ehhez szükséges kategóriás képzésekhez, illetve a szaktanfolyami képzésekhez jogszabály előírja a személyes és különleges adatainak rögzítését és közlését. Tájékoztatjuk, hogy a szerződés feltétele, hogy Ön adatainak kezeléséhez hozzájáruljon.

Kezelt adatai: Név, születési név, születési dátum, hely, anyja születési neve, személyi igazolványának száma, állandó lakcíme, tartózkodási helye, email címe, telefonszáma, meglévő jogosítványának adatai, adószáma, oktatási azonosítója.

Előíró törvények, rendelkezések: Az Innovációs és fejlesztési Minisztérium „Bizonylati Albumot” bocsájt ki ami előírja a tanulók adatainak szükségességét, kezelését, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban: KAV) részére az adattovábbítás módját, tartalmát. Ez a KAV honlapján elérhető: vizsgakozpont.hu

Adatait, az előírásoknak megfelelően a KAV felé elektronikus formában továbbítjuk www.nkh.gov.hu/kgh ekapun keresztül, továbbá a Bizonylati Album előírásai szerint Tanuló Nyilvántartásba adatait rögzítjük. Innentől adattárolás történik.

A személyes adatokban történt változást a KAV részére 8 napon belül belül köteles bejelenteni. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről előírja adószámának és oktatási azonosítójának a nyilvántartását.

Statisztika: 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról előírja az OSAP adatlapok kitöltését, ahova az Ön különleges adatai kerülnek rögzítésre, név nélkül. (munkajogi státusz, iskolai végzettség, születési év, irányítószám.)

  1. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről előírja adatai képzések és a képzések résztvevőinek adatainak rögzítését a FAR rendszerbe. Adatainak továbbítását letilthatja a Felnőttképzési szerződésben. ha nem tiltja le, a következő adatait továbbítjuk: Név, anyja neve, születési dátum, hely, email cm, oktatási azonosító, adószám.

Amennyiben Ön e-learning képzést szeretne, tehát otthon végezhető online tanfolyamot, adatait az E-titan rendszerben rögzítjük.

A rendszer tulajdonosa, adatfeldolgozója és adatkezelője:

E-Educatio Információtechnológia Zrt.

Cím:    1111 Budapest, Budafoki út 59.

Postacím:        1519 Budapest, PF.: 563

Telefon:          +36 1 577 0222

E-mail:            info@e-educatio.hu

Adatvédelmi nyilatkozata, honlapján megtalálható: http://www.e-educatio.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

 

 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A Pelikán és Társa Kft iskolavezetője és megbízottja. A KAV és e-learning képzés esetén az E-educatio Zrt ügyintézője.

Gyakorlati képzés során: a járművezető szakoktató aki a gyakorlati oktatást biztosítja.

Általános információk:

Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését. Törlését Felügyeleti szervünk engedélyével tehetjük meg (Nemzeti közlekedési Hatóság) Fenti elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, észrevételeket, kéréseket is.

Ön emellett az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat.

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

A Pelikán és Társa Kft Adatvédelmi Tájékoztatóját megismertem, egy példányt átvettem, felmerült kérdéseimre választ kaptam, megértettem hogy képzésemhez elengedhetetlen adataim kezelése és továbbítása. Hozzájárulok adataim kezeléséhez, és továbbításához.

 

Gödöllő, 2021………………..

 

 

 

                                                                                         …………………………………….

                                                                                                         Tanuló

 

 

……………………………….

18 év alatt törvényes képviselő