Személygépkocsi nehéz pótkocsival (“B96” kategória)

db2016au00788_large“B96” kategória fogalma
„B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege 3500 kg és 4250 kg között van.

B96 meglévő B kategóriával:
A tanfolyamra való felvétel feltételei (“B96”)
Tanfolyamra az vehető fel, aki
– érvényes “B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, amely nem lehet kezdő vezetői engedély
– legalább 8 osztályos bizonyítvánnyal rendelkezik.

Vizsgadíjak (“B96”)
Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga: 4.600 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga: 4.600 Ft
Rutin gyakorlati vizsga: 3.500 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei („B96”)
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
– a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek,

Rutin gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
– az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
– a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

B+B96
A tanfolyamra való felvétel feltételei (“B96”)
-Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
– Nemzetközi kategóriára érvényesített, nem kezdő, érvényes vezetői engedély
– I. csoportú orvosi alkalmassági igazolás

Vizsgadíjak (“ B+B96”)
Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet): 4 600 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás(elmélet): 4 600 Ft
Rutin (gyakorlat): 3 500 Ft
Forgalom (gyakorlat): 11 000 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei („B96”)
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
– a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek,

Rutin gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
– az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
– a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
– a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.