Adatvédelmi Tájékoztató

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete –az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – előírásai alapján

Adatkezelő, adatfeldolgozó: Pelikánsuli Oktatóközpont Kft.

Adószám: 14518232-1-13

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00077/2009

Cégjegyzék szám: 13-09 124098

Elérhetőségei: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 11. www.pelikansuli.hu, info@pelikansuli.hu,

70/ 433 50 33

Tájékoztatjuk, hogy vezetői engedélyt szeretne szerezni, az ehhez szükséges kategóriás képzésekhez, illetve a szaktanfolyami képzésekhez jogszabály előírja a személyes és különleges adatainak rögzítését és közlését. Tájékoztatjuk, hogy a szerződés feltétele, hogy Ön adatainak kezeléséhez hozzájáruljon.

Kezelt adatai: Név

Születési dátum, hely

Anyja születési neve,

Személyi igazolványának száma,

Állandó lakcíme, tartózkodási helye,

email címe, telefonszáma,

meglévő jogosítványának adatai

Előíró kormányrendelet: 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

A Nemzeti Fejlesztési minisztérium „Bizonylati Albumot” bocsájt ki ami előírja a tanulók adatainak szükségességét, kezelését, a Közlekedési Hatóság részére az adattovábbítás módját, tartalmát.

Ez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Hatóság honlapján megtalálható

www.nkh.gov.hu

https://www.nkh.gov.hu/documents/11102/35321/BIZONYLATI+ALBUM_k%C3%A9pz%C3%A9shez/cdbb4ec3-7ec7-4ce5-be9b-dc4828219e6d?version=1.5&type=pdf

Adatait, az előírásoknak megfelelően a Közlekedési Hatóságnak elektronikus formában továbbítjuk

www.nkh.gov.hu/kgh ekapun keresztül, továbbá a Bizonylati Album előírásai szerint Tanuló Nyilvántartásba adatait rögzítjük. Innentől adattárolás történik.

A személyes adatokban történt változást a Közlekedési Hatóság részére 8 napon belül belül köteles bejelenteni:

Statisztika: 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról előírja az OSAP adatlapok kitöltését, ahova az Ön különleges adatai kerülnek rögzítésre, név nélkül. (munkajogi státusz, iskolai végzettség, életkor (túl -ig formátumban)

Amennyiben Ön e-learning képzést szeretne, tehát otthon végezhető online tanfolyamot, adatait az E-titan rendszerben rögzítjük.

A rendszer tulajdonosa, adatfeldolgozója és adatkezelője:

E-Educatio Információtechnológia Zrt.

Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

Postacím: 1519 Budapest, PF.: 563

Telefon: +36 1 577 0222

E-mail: info@e-educatio.hu

Adatvédelmi nyilatkozata, honlapján megtalálható: http://www.e-educatio.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A Pelikánsuli Kft iskolavezetője és megbízottja. A Közlekedési Hatóság és e-learning képzés esetén az E-educatio Zrt ügyintézője.

Gyakorlati képzés során: a járművezető szakoktató aki a gyakorlati oktatást biztosítja.

Általános információk:

Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését. Törlését Felügyeleti szervünk engedélyével tehetjük meg (Nemzeti közlekedési Hatóság) Fenti elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, észrevételeket, kéréseket is.

Ön emellett az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat.

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

A Pelikánsuli Kft Adatvédelmi Tájékoztatóját megismertem, egy példányt átvettem, felmerült kérdéseimre választ kaptam, megértettem hogy képzésemhez elengedhetetlen adataim kezelése és továbbítása. Hozzájárulok adataim kezeléséhez, és továbbításához.

Gödöllő, 2018………………..

…………………………………….

Tanuló

……………………………….

18 év alatt törvényes képviselő